Sunday, January 26, 2014

Us mand si musakaan ko kyon Khoon se nehla dia..

Is kadar tha bekhabar ke khamkha aazma liya.

Sau duaye bechkar maathe ka bojha pa liya.

Oh re bande. 

Aag ke chidkao se kyon aag bujhti hai nahi?

Yeh irada kyon kiya aur kahe ko apna liya? Maathe ka bojha pa liya. 

Oh re bande. 

No comments: